Імідж навчального закладу - конкурентоспроможність школи, Панов О.І.
Перейти за посиланням:
https://docs.google.com/presentation/d/1uCPfMa4Z8fZBnch6KJmVb4J47K1xVsviE4CntMBNol4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
«Імідж навчального закладу – конкурентоспроможність школи»
      Щороку зростає конкуренція між установами освіти, розташованими в одній місцевості.
Не секрет, що батьки, які вибирають школу для своєї  дитини, спочатку орієнтуються на чутки.  Чутки  породжують думки й оцінювання інших людей, причому завжди суб’єктивні. Отже, від того, яка думка складеться у кількох людей ( а буває й однієї, але авторитетної людини), що зіткнулися зі школою, залежить репутація школи на багато років.
      Мабуть, батьки – це найавторитетніші суб’єкти, здатні не лише реально оцінити нашу роботу, але й відкоригувати громадську думку і думку своїх дітей про нас. У наших батьків серед найголовніших запитів до школи – запит високої якості освіти.
Тому  педколектив намагається створювати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу, організацію роботи з обдарованими учнями, додаткову освіту, яка реалізується через різноманітні гуртки  ( а саме: танцювальний, вокально-інструментальний, туристсько-краєзнавчий, волонтерський, військово-патріотичний, стрілецький, спортивний, КВК, предметні гуртки).
Слайд №  1,2,3,4,5,6,7,8,9
Самореалізація та самовизначення учня може відбутися лише тоді, коли дійсно формуються, розвиваються його допрофільні інтереси, реалізуються через створення ситуації успіху. Результативність допрофільної і профільної підготовки  буде лише тоді, коли будуть дотримані основні критерії: якість навчальної діяльності і якість профорієнтаційної роботи в школі. Як би не було, але з цих двох критеріїв  особлива увага відводиться інформаційній роботі, як  складової допрофільної  підготовки. Інформаційна робота – це  організоване  ознайомлення учнів 8-9 класів (особливо 9), а також їхніх батьків, з освітніми закладами регіону чи міста для можливого продовження освіти.

Прагнення конкурувати зі школами на основі високого відсотка вступу випускників до ВНЗ і кількості переможців олімпіад зовсім не виправдане. Не всі батьки орієнтуються тільки на результат навчання ( хоча це дуже важливо), більшість, перш за все, надають перевагу комфорту, наявності додаткової освіти, різноманітного дозвілля дітей, враховують бажання дитини вчитися саме в цій школі, саме в цього вчителя.

Конкурентоздатність школи створює конкурентоздатний вчитель. Це такий вчитель, який не просто дає міцні знання, але і вчить їх застосовувати на практиці. Це передусім, такий вчитель , який забезпечує наступність у навчання та вихованні, піклується про здоров’я своїх вихованців і з цією метою використовує здоров’язберігаючі технології, готує учнів до повноцінного життя у європейському  просторі, створює комфортні умови під час навчального процесу, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Саме імідж, який складається  в очах громадськості про освітню установу і його педагогічний  та учнівський колективи, суттєво впливає і на кількість учнів школи, і на розвиток соціального партнерства, визначає конкурентоздатність школи, а отже, і стати конкурентоспроможною школою не тільки в своєму селі, а в своїй місцевості.  Підтвердженням цього є те, що в школі завжди навчалися і навчаються діти не лише з нашого села,а й з Кіровоградського району (Івано-Благодатне, Шостаківка) та Новомиргородського району ( село Веселівка), не зважаючи на те, що їм до школи необхідно діставатись рейсовими автобусами  за власний кошт, або винаймати квартири.

Випускники є мало не головними «піарниками» освітнього закладу. Пам’ять про шкільні роки зберігається довго і, якщо той образ, який склався у дітей після закінчення школи, малопривабливий – можна бути впевненими, що віддати до цієї школи своїх дітей вони навряд чи комусь порадять. До того  ж саме наші учні, ще навчаючись в ній, є її своєрідною «візитною карткою»: те, що вони розповідають про свої шкільні будні та свята  безпосередньо демонструє певні стандарти, прийняті в нашому навчальному закладі.

До основних компонентів іміджу шкіл належать:
-         імідж випускника,
-         імідж персоналу навчального закладу ( особливо педагогічного колективу),  кваліфікаційні та професійні якості педагогів і співробітників, стабільність педагогічного колективу, їх  особистісні якості, стилі поведінки та зовнішній вигляд
-         уявлення про рівень комфортності середовища освітньої установи:  характер взаємовідносин «учитель-учень», «учитель-батьки», «учень-батьки», «учень-учень»; увага навчального закладу до особистості кожного учня
-         загальна атмосфера навчального закладу (рівень культури персоналу й учнів, психологічний клімат,  дизайн будівель і приміщень)
-         елементи, пов’язані з  символікою – назва, герб, гімн, прапор, традиції, ритуали

Якість іміджу – це не лише психологічний аванс, а й матеріальні інвестиції, які отримує школа. Тому в нас надано чимало уваги по залученню додаткових  коштів, спрямованих на благоустрій школи, покращення матеріально-технічної бази кабінетів.
Слайд  № 10,11,12
Важливим аспектом внутрішнього іміджу школи на сьогодні є рівень технічного оснащення освітньої установи.  Зараз у педагогів і учнів з’явилася можливість використовувати мультимедійний проектор, відеоматеріали.
Слайд 13
Усі, напевно, відзначили нове інтер'єрне оформлення школи, класних кімнат та території школи.
 Слайд № 14, 15, 16, 17,18,19

Останнім часом наша школа відчувала увагу від державних районних органів влади,  а саме:  було замінено вікна на енергозберігаючі,  замінено покрівлю основного корпусу школи на суму 1 мільйон 144,5  тисячі,  придбано 10 ноутбуків, електроплиту, морозильну камеру, принтер                
           слайд №20

Важливою частиною системи  виховної роботи також  є формування та зміцнення традицій школи.  До традицій школи при цьому ми відносимо не тільки і не стільки заходи, які циклічно повторюються і приурочені до календарних дат, але й традиції,  народжені в стінах школи. Дуже своєрідною і показовою є діяльність музею, організованого на базі школи, який в цьому році отримав свідоцтво про реєстрацію.
Слайд № 21,22,23,24

Наша школа не залишає нікого з відвідувачів байдужими. Практично всі, хто переступає поріг школи, відзначають дух теплоти, чистоти, доброзичливості, сімейності, який панує у нас.
Педколектив  школи має високий  рівень професійної підготовки,  більшість педагогів творчо та відповідально організовують освітній процес,  мають високий рівень трудової та виконавчої дисципліни, беруть  активну участь  у семінарах, форумах, конкурсах, творчих лабораторіях, узагальнюють досвід на різних рівнях, друкуються у різних збірниках, журналах
 Слайд №25
Педагогічний колектив поповнюється молодими спеціалістами. Нехай у них ще немає належного досвіду, але є велике бажання спілкуватися з дітьми, вчити їх.
 Під час аналізу участі дітей у різних конкурсах, змаганнях, олімпіадах різного рівня відзначається позитивна динаміка.
Слайд № 26,27,28,29,30,31,32
Організована робота  волонтерського  загону «Миротворець». Його діяльність вже давно вийшла за межі України  (співпраця з волонтерами із Центру медико-психологічної реабілітації «Компас».) Роботи з бісеру були представлені на ярмарку в Німеччині, виручені кошти пішли на придбання тренажерів для реабілітаційного центру  учасників АТО. Повчально проходять зустрічі з волонтерами Володимиром Бурком, Юрієм Козачинським, Дмитром Слютою. Про ці зустрічі, волонтерську допомогу можна прочитати в Фейсбуці.
Слайд №33,34
Отже, можна зробити висновок,  що імідж школи – це і є  оцінка освітнього процесу як основної складової конкурентоздатності навчального закладу,  адже  якість освітнього процесу це:
-         Якість основних умов навчального процесу: управління навчально-виховним процесом; науково-методична робота; кадрове забезпечення – в  нашій школі постійний викладацький склад – до 90% колективу;фінансово-господарське забезпечення, психосоматичне здоров’я учнів; стимулювання педагогічної праці
-         Якість реалізації освітнього процесу: зміст освіти; викладання, навчання
-         Якість результатів освітнього процесу: навчальні досягнення учнів; здоров’я; креативність; вихованість; розвиток особистості; сформованість ключових компетенцій
-         Функціональна якість освіти: відповідність освіти потребам учнів, вимогам батьків, потребам суспільних інститутів, вимогам регіонального ринку праці, вимогам професійної освіти.
        Безумовно,  якість освіти – це не лише результат, а насамперед, сам освітній процес та створення умов для його організації. Тобто, все що є в школі, від подвір’я, дверей, стін, харчування дітей, оздоровлення учнів влітку  до навчального процесу,  повинно бути підпорядковане оволодінню учнями міцними знаннями.
Слайд № 35,36
І, насамкінець, хочеться сказати, що жодні прориви і якісні стрибки немислимі без людей, які вкладуть у них свій інтелект, навички і таланти, зуміють перемогти в конкурентній боротьбі. Щоб бути привабливими, ми не просто говоримо про якість освіти, ми цю якість створюємо.К.Робінсон  «Освіта по справжньому процвітатиме лише за умови партнерства та співпраці в самих школах, між школами, а також між іншими організаціями.»


Немає коментарів:

Дописати коментар